header

Belastingdienst mocht informatie van tipgever niet gebruiken

-25Bade Tekz 101116-1

Belastingdienst mocht informatie van tipgever niet gebruiken

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het bewijsmateriaal dat de Belastingdienst van de tipgever heeft gekocht, in dit geval niet mocht worden gebruikt voor de aanslagoplegging. Aan X zijn diverse (navorderings)aanslagen IB/PVV opgelegd. Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt deze aanslagen, omdat de inspecteur naar het oordeel van het hof op onrechtmatige wijze heeft geweigerd de naam van de tipgever bekend te maken. De Hoge Raad oordeelt dat het niet bekend maken van de naam van de tipgever onvoldoende aanleiding is om de aanslagen in deze zaak te vernietigen. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof 's-Hertogenbosch.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het bewijsmateriaal dat de Belastingdienst van de tipgever heeft gekocht, in dit geval niet mocht worden gebruikt voor de aanslagoplegging. Volgens het hof heeft de tipgever een misdrijf gepleegd bij het verkrijgen van het bewijsmateriaal. De Belastingdienst heeft dus betaald voor uit een misdrijf afkomstig bewijsmateriaal. Volgens het hof heeft dat niet altijd tot gevolg dat het bewijsmateriaal van gebruik wordt uitgesloten. Dit hangt af van een beoordeling van de gemaakte belangenafweging. Daarbij gaat het aan de ene kant om het belang van juiste belastingheffing en het bestrijden van belastingontwijking. Aan de andere kant gaat het erom dat crimineel gedrag niet wordt beloond. De inspecteur moet de rechter inzicht geven in de gemaakte belangenafweging en dat heeft de inspecteur in dit geval onvoldoende gedaan. Zo heeft de inspecteur geen inzicht gegeven in de beloningsafspraak die met de tipgever is gemaakt, hoewel volgens de eerdere uitspraak van de geheimhoudingskamer van de rechtbank de inspecteur die informatie wel integraal prijs had moeten geven. In dit geval moet daarom worden geoordeeld dat de belangenafweging zodanig tekortschiet dat is voldaan aan het ‘zozeer-indruist'-criterium. Dat betekent dat het bewijsmateriaal in deze zaak niet mag worden gebruikt. Het hof stelt belanghebbenden in het gelijk en vernietigt de opgelegde aanslagen.

Bron: TaxLive, 21 februari 2018

Stel een vraag: 

112/162
-25Bade Tekz 101116-1

Belastingdienst mocht informatie van tipgever niet gebruiken

Belastingdienst mocht informatie van tipgever niet gebruiken
112/162