header

Afstandsverkopen en BTW

tekzafbeelding

Afstandsverkopen en BTW

E-commerce revisited (2)

Verkopen van goederen via het internet aan een particulier of een ondernemer die geen btw-aangifte hoeft te doen, zijn in beginsel belast in de EU-lidstaat waar de afnemer woont dan wel gevestigd is. Echter blijven de verkopen in een jaar en het daarvoor voorafgaande jaar onder een per EU-lidstaat geldende omzetgrens, dan is Nederlandse btw verschuldigd.

Vanaf 1 juli 2021, komen deze omzetgrenzen te vervallen en zal elke internetverkoop belast zijn met btw in het land waar de afnemer woont dan wel gevestigd is. Een uitzondering hierop is de nieuw geïntroduceerde grens voor kleine ondernemers van € 10.000. Deze grens is van toepassing op alle in een jaar gedane internetverkopen. Blijft een ondernemer onder deze grens, dan is er dus Nederlandse btw verschuldigd over de verkopen.

Om te vermijden dat internetverkopers zich dienen te registreren in één of meerdere EU-lidstaten, kan met ingang van genoemde datum gebruik worden gemaakt van het éénloketsysteem (dit kennen we al voor elektronische diensten aan particulieren binnen de EU, onder de naam Mini One Stop Shop-regeling). Het voordeel van dit systeem is dat er geen nieuwe btw-registraties in andere EU-lidstaten noodzakelijk zijn en bestaande registraties, kunnen worden opgeheven.

Om het éénloketsysteem te kunnen gebruiken zult u zich dienen aan te melden bij de belastingdienst. De aanmeldingen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd ontvangen, maar nog wel handmatig afgehandeld. Er worden wel een aantal risico’s geconstateerd. Eén daarvan is dat bij meer dan 30.000 aanmeldingen het in ieder geval niet mogelijk is de aanmeldingen goed en tijdig af te handelen.

De aanmelding dient te geschieden via “Mijn Belastingdienst Zakelijk”. Volgens de huidige stand van zaken, kan dit plaatsvinden met ingang 1 april a.s. Aangezien er nu al wordt gesproken over een niet tijdige afhandeling, is het advies aan u om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat het gebruikmaken van het éénloketsysteem niet verplicht is. Afdracht van de buitenlandse btw blijft mogelijk door middel van lokale btw-registraties.

Indien u besluit om voor het éénloketsysteem te gaan, kunnen eventuele bestaande buitenlandse btw-nummer worden opgeheven. Dit dient u aan de buitenlandse belastingdienst(en) te melden.

Indien u vragen heeft met betrekking tot het bovenstaande, weet u ons te vinden.

Stel een vraag: 

Er zijn geen resultaten gevonden.