header

Acties dga-pensioen: wat, wanneer en hoe?

-18Bade Tekz 101116

Acties dga-pensioen: wat, wanneer en hoe?

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is per 1 april 2017 in werking getreden, dus een hoop dga’s moeten in actie komen. 

Dat de dga’s met pensioen in eigen beheer (peb) in actie moeten komen is duidelijk. Wat, wanneer en hoe blijkt uit het volgende overzicht.

Acties vóór 1 juli 2017

 • Heeft de dga het peb nog niet premievrij gemaakt?
  Actie: Stopzetten opbouw
  Vastlegging: in notulen AV en pensioenovereenkomst
  Denk aan: jaarlijks actuarieel bepalen van de voorziening en indexeren aanspraken (als van toepassing) bij premievrij voortzetten peb

 • Heeft de dga extern verzekerd pensioen?
  Actie: stopzetten, handhaven of naar eigen B.V. overhevelen
  Vastlegging: in notulen AV en verzoek aan verzekeraar, bij handhaven eventueel pensioenovereenkomst aanpassen
  Denk aan: eventueel extern deel aanpassen (bij stopzetten peb)

Acties tussen 1 april 2017 en 31 december 2019

 • Wil de dga peb prijsgeven?
  Actie: instemming partner verkrijgen en voldoen aan informatieplicht richting de Belastingdienst
  Vastlegging: in notulen AV en in verplicht informatieformulier (uiterlijk 1 maand na prijsgeven)

 • Gaat de dga zijn peb vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting (ODV)?
  Actie: afspraken met partner maken over gerechtigdheid ODV bij echtscheiding
  Vastlegging: in notulen AV en in informatieformulier
  Denk aan: jaarlijks oprenten

 • Of gaat de dga zijn peb afkopen?
  Actie: aangifte LH doen
  Vastlegging: in notulen AV en in informatieformulier
  Denk aan: aflopende korting

Bron: Taxence, 11 april 2017

Stel een vraag: 

142/162
-18Bade Tekz 101116

Acties dga-pensioen: wat, wanneer en hoe?

Acties dga-pensioen: wat, wanneer en hoe?
142/162