• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Het nieuwe kabinet maakt vaart met de afbouw van de Wet-Hillen. Staatssecretaris Snel heeft op 3 november het wetsvoorstel hiertoe ingediend. Het regelen van de afbouw in de systemen van de Belastingdienst kost namelijk de nodige tijd.

Terugrekenend betekent dit dat de Belastingdienst de uitfasering van de aftrek wegens geen of een geringe eigenwoningschuld nog in de voorlopige aanslagregeling 2019 kan verwerken indien deze meeloopt met de behandeling van het Belastingplan 2018.

Het afschaffen van de Wet-Hillen is omstreden. Er zijn door diverse Kamerleden kritische vragen gesteld. Snel reageert hierop door te verwijzen naar het totale pakket aan maatregelen dat is opgenomen in het regeerakkoord. ‘Er zitten plussen en minnen in, waarbij er onder de streep voor bijna alle huishoudens – ook degenen die profiteren van de Hillen-aftrek – een plus overblijft’, aldus Snel. De Vereniging Eigen Huis noemt de maatregel 'overhaast en onfatsoenlijk' en roept Kamerleden op om de wet te behouden.

Bron: Taxence, 7 november 2017

TEKZ Belastingadviseurs

072 515 81 17

KVK:

37158306