• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ABC, 123

In 1970 zong de The Jackson 5 al “ABC, 123” misschien wel een verwijzing naar een nieuw begin in de popmuziek. Binnen de omzetbelasting (BTW) heeft ABC een geheel andere betekenis.

Lees meer...

De fiscale eenheid op de schop!

Volgens het Hof van Justitie van de EU is het Nederlandse regime van de fiscale eenheid, voor wat betreft de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb), in strijd met de EU-regels. Dit geldt waarschijnlijk niet alleen voor de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet Vpb, maar ook voor andere specifieke voordelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De aangekondigde spoedreparatiewetgeving zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden en naar verwachting met terugwerkende kracht naar 25 oktober 2017, 11:00 uur, van kracht worden.

Lees meer...

Belastingdienst mocht informatie van tipgever niet gebruiken

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het bewijsmateriaal dat de Belastingdienst van de tipgever heeft gekocht, in dit geval niet mocht worden gebruikt voor de aanslagoplegging. Aan X zijn diverse (navorderings)aanslagen IB/PVV opgelegd. Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt deze aanslagen, omdat de inspecteur naar het oordeel van het hof op onrechtmatige wijze heeft geweigerd de naam van de tipgever bekend te maken. De Hoge Raad oordeelt dat het niet bekend maken van de naam van de tipgever onvoldoende aanleiding is om de aanslagen in deze zaak te vernietigen. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof 's-Hertogenbosch.

Lees meer...

TEKZ Belastingadviseurs

072 515 81 17

KVK:

37158306